در اینترنت

نگهداری سابقه ای از نکات جالبی که به آن بر می خورم

صبی ها یا صائبین چه کسانی هستند؟

در سایت سفیر لینک، لینکی بود با عنوان مراسم صایبین مندایی در کارون از وبلاگ عکس. چون از قدیم از اهوازی ها چیزهای بسیار کم و البته مرموزی درباره صائبین که به آنها صبی ها هم می گویند شنیده بودم. از جمله اینکه اینها فقط با هم مسلکهای خودشان ارتباط دارند و یا اینکه آتش پرست هستند و اینکه در مراسم عروسی شان، عروس و داماد خود را به آب کارون می زنند؛ با دیدن این عکس ها کنجکاو شدم و با جستجو در اینترنت دو آدرس زیر را پیدا کردم:

  • خبرگزاری میراث خبر - گزارش تصویری آیین غسل تعمید اقلیت دینی (صائبین مندائی) در رودخانه کارون شهر اهواز. زندگی مندائیان با آب معنی می شود.آب همه چیز آنهاست.ازدواج،غسل تعمید و تمامی مراسم مذهبی آنها در کنار رودخانه و درون آب انجام می شود. حدودا هشتاد تا دویست هزار مندائی در دنیا هستند که بیشتر آنها در عراق و حدود پانزده هزارنفر در ایران و اغلب کنار رودخانه ها ساکن هستند. مندائیان پیروان حضرت یحیی تعمید دهنده هستند و به باور آنها حضرت آدم اولین پیغمبرشان بوده است. سی تیر آغاز 445375 سال آنهاست که در تقویم مندائیان به عنوان مبنای سال جدید تعریف شده است.
  • وبلاگ عرب ایران - صائبین مندایی، یادگاران یحیی پیامبر. برخی از مورخان قوم صابی را مجوس و نصاری می شمارند برخی دیگر معتقدات مذهبی آنها را برگرفته از عقاید کلدانی ها و آشوری ها دانسته و آنها را ستاره پرست می نگارند. ولی تحقیقات خاور شناسان اروپایی موجب گردید که نکات مبهم کیش و آئیین تا اندازه ای روشن شود .سید محمدعلی شوشتری در کتاب تاریخ جغرافیایی "خوزستان" درباره صائبین و عقاید و افکار آنان چنین می نویسد: آنان مردمانی هستند از سکنه قدیم مملکت کلده که به نام نبط در کتب ذکر شده اند و به طوری که از تواریخ و کتب جغرافیایی به دست می آید ، مسکن ایشان در قرون اولیه اسلامی در جنوب عراق بوده است.
  • سایت انجمن یا اتحادیه مندائیان (عربی و انگلیسی)

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۶ساعت   توسط مهدیک  |